X

منشور عفاف وحجاب شبکه بهداشت ودر مان دره شهر

                                                                بسمه تعالی

                              منشور عفاف وحجاب شبکه بهداشت ودر مان دره شهر

یا أیها النبی قل لأزواجك و بناتك و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان ا لله غفورا رحیما »  

« ای پیامبر ! به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خود را با جامه بلند بپوشانند. این کار به جهت آنکه(به عفت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است . » قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 95

1-ما کارکنان شبکه بهداشت ودر مان دره شهررعایت  پوشش اسلامی وپایبندی به فرهنگ عفاف وحجاب راوظیفه خود میدانیم

2-با حفظ عفاف وحجاب ،محیط سالم،امن وبا کرامتی رابرای زندگی شایسته فراهم می کنیم

3-حجاب وعفاف را یک تکلیف وتعهد شهر وندی دانسته وآن را در بین خود ومحیط کار ترویج میکنیم

4-با پرهیز از پوشیدن مانتو های تنگ ،کوتاه،نازک با رنگهای غیر متعارف ولباس مردان کت وشلوار یا پیراهن آستین بلند وشلوار معمولی باید الگویی معمولی برای شهرمان باشیم

5-داشتن پوشش اسلامی مورد انتظار شرع مقدس اسلام ترجیحا استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر وپرهیز از مدل های افراطیرا وظیفه خود می دانیم

6- شئون اداری واسلامی رادر محیط کاررعایت میکنیم

7-اهتمام به مثبت نگری وزیبا اندیشی در مورد فرهنگ حجاب وعفاف در محیط کاروخانواده

8-ما باید با فراهم کردن زمینه مطالعه وتقویت باور های صحیح عفاف وحجاب را بر خود فرض دانسته وبا امر به معروف ونهی از منکر در گسترش عفاف وحجاب تلاش نماییم

9-با بهره مندی از آموزه های دین مبین اسلام بویژه اصل ولایت فقیه تلاش میکنیم تا در پرتو حیا وپاکدامنی زمینه ساز حکومت جهان حضرت مهدی (عج)باشیم