X

 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: زهرا رماوندی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: پرستاری

پست سازمانی: کارشناس جلب مشارکتهای مردمی
 
 
 
 
 
 

 

   شرح وظایف واحدجلب مشارکت مردمی :


1- تلاش برای دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه
2- برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت مردم و اجاری خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه و برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان
3- تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و انتقال به استان
4- برنامه ریزی جهت اموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات -داوطلبان نهضت و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر
5- توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - عشایر و نهضصت شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان
6- نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم
7- اجرای طرح های استانی و اجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه
8- افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طری
ق

- جذب داوطلبان جدید در دو گروه مربوطه
- افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان
- افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص
- افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه
- افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه
هدف کلی :
جلب مشارکت فعال داوطلبان سلامت در جهت تامین و ارتقا سطح بهداشت
مشارکت چیست ؟
مشارکت به مفهومی که امروزه متداول است پدیده جدیدی در زندگی جوامع بشری محسوب می شود . این مفهوم مشارکت عبارت است از مشارکت داوطلبانه -آگاهانه -و همه جانبه در همه امور سلامتی -اجتماعی - فرهنگی - سیاسی و اقتصادی که هر یک به نوعی با زندگی آنان سرو کار دارد
بهترین نمونه مشارکت مردمی داوطلب سلامت است
داوطلب سلامت كيست :
داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.
تاريخچه داوطلبان سلامت :
در سال 1369 وزارت بهداشت با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي، اقدام به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان رابطان بهداشت در جنوب تهران (شهر ري) و حاشيه شهرهاي بزرگ كشور (تبريز، شيراز، اصفهان) نمود و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال 1372 در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و در حال حاضر بيش از 100 هزار رابط بهداشت در شهر و روستاي سراسر كشور فعاليت مي نمايند
وظایف داوطلبان سلامت :
*هر داوطلب سلامت حدود 50 خانوار در محله خود را تحت پوشش دارد و از طریق برقراری ارتباط موثر با شرکت در کلاسهای آموزش که هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت در مرکز بهداشتی درمانی تشکیل می شود نسبت به انجام وظایف زیر اقدام می کند .
1- یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی اولیه و انتقال آنها به مردم یا خانوارهای تحت پوشش
2- تشویق خانوارهای تحت پوشش برای مراجعه به موقع و دریافت خدمات ضروری مثل واکسیناسیون - تنظیم خانواده و سایر مراقبتها
3- پیگیری و انتقال پیامهای مرکز بهداشتی و درمانی به مردم
4- به منظور ترويج رفتارهاي سالم در جامعه با كسب مهارتهاي بهداشتي و ارتباطي لازم، باعث تغيير نگرش، عملكرد مردم و بهبود شرايط زندگي آنها مي شود؛
شرایط پذیرش داوطلبان سلامت
1- داشتن حداقل سواد
2- برخورداری از وقت کافی
3- وجود علاقه و انگیزه برای انجام فعالیتهای اجتماعی
4- مقوبلیت اجتماعی
5- داشتن روحیه تعادل و همکاری
6- موافقت کتبی همسر در خصوص همکاری زن - موافقت والدین در خصوص همکاری فرزند
نکته :
انتخاب داوطلبان سلامت در زمان سرشماری و مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام می شود و آموزش آنان بر اساس کتابهای مجموعه آموزش داوطلبان سلامت هفته ای 2 ساعت در مراکز و پایگاههای بهداشتی صورت می پذیرد
دستاوردهای برنامه داوطلبان سلامت
1- افزایش آگاهی مادران نسبت به مسائل عمومی و بهداشتی
2- فعال کردن خدمات بهداشتی در مناطق شهری و روستائی - سیاری و عشایر
3-توسعه و ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی از طریق جلب همکاری خانوارها
فعالیتهای فوق در زمانی اثر بخش خواهد بود که همیاری و همکاری کلیه آمار جامعه و مشارکت هر چه بیشتر خانوارها را در بر داشته باشد . انگيزه كار داوطلبانه رابطان سلامت ( رابطان بهداشت ) :
1- اميد به پاداشهاي موثر معنوي ، پاداشهاي اداركي ، تغيير اجتماعي ، وفاق ، مسابقه و پاداشهاي محسوس و قابل لمس
2- پاداشهاي معنوي نظير احساس مهم بودن ، مباهات كردن به موفقيت و احساس غرور و نهايتاً اجر اخروي
- پاداشهاي ادراكي شامل فرصت امكان شركت در كلاسهاي بهداشتي ، آموختن چگونگي حل مشكلات بهداشتي و اجتماعي ، آموختن مهارتها براي استفاده در خانه خود و انتقال به ديگران و انجام كارهاي داوطلبانه در جهت بهبود زندگي ديگران مي باشد .
منابع آموزشي
در ابتدا منابع آموزشي محدودي براي تربيت رابطان استفاده مي شد ولي پس از سرمايه گذاري مشترك وزارت بهداشت و يونيسف منابع و مواد متنوع لازم آماده شد .
تجارب و دانشي كه رابطان با خانواده هاي زير پوشش خود داشتند پايه اصلي براي تدوين كتب آموزشي شد
اين كتابها شامل :
- راهنماي مربيان
- راهنماي فعاليت رابطان
- مجموعه آموزشي رابطان بهداشت در5 جلد كه تا كنون بيش از40 موضوع آموزشي را در بر مي گيرد
هدف مجموعه اين كتب آموزشي اين است كه مربيان بتوانند رابطان را براي انتقال پيام هاي بهداشتي به خانواده ها آموزش و ياري دهند اين منابع همچنين به رابطان كمك مي كند تا بطور فردي و گروهي پيام ها و مهارتهاي بهداشتي را بهتر انتقال بدهند
اين كتاب ها چارچوب واحدي دارند كه عبارتست از :
1- مقدمه
2- اهداف
3- اهميت موضوع
4- متون آموزشي شامل مطالبي كه رابطان بايد بياموزند .
5- مهارتهاي ارتباطي
6- كاربرد عملي
7- خود آزمايي
چگونه مي توان داوطلب سلامت شد
كليه افراد علاقه مند مي توانند با مراجعه به مركز بهداشتي و درماني نزديك محل سكونت علاقه مندي خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشكيل پرونده با توجه به ميزان توانايي و فرصتي كه در اختيار دارند، به صورت دايم و يا موقت با مراكز بهداشتي و درماني همكاري نمايند.
همواره پذیرای داوطلبان سلامت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی هستیم .
شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
برنامه داوطلبان سلامت
داوطلب متخصص كيست؟
داوطلب متخصص پرسنل اداراتي هستند كه توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتي (در قالب شيوه زندگي سالم و مهارت آموزي) را كسب نموده و بعنوان نمايندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتي كسب شده را به پرسنل زيرمجموعه خود ارايه مي دهند.
از طرفي افراد متخصص جامعه (داوطلبان متخصص) در قالب گروه هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده ، بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم به كار مي برند.
اهداف كاربردي و انتظارات
- حساس كردن سازمانهاي توسعه نسبت به مشكلات سلامت سازمان مربوطه
- ايجاد روابط صميمانه با سازمانهاي توسعه براي رفع مشكلات بهداشتي
- الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد
- افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت
- استفاده از حمايتهاي سياسي و مالي ادارات جهت رفع مشكلات سلامت خود آن اداره
دستورالعمل فرم امتیاز بندی داوطلبان سلامت
مربی محترم
همانگونه که اطلاع دارید ، داوطلبان عزیز به صورت افتخاری با ما همکاری دارند لذا رابطه استخدامی و یا کارگزینی با ما ندارند به همین دلیل فرم ارزیابی داوطلبان سلامت بایستی محرمانه ، در کمال صداقت و به دور از هرگونه سمت و سویی برای ارزیابی خودتان تهیه گردد ، تا اگر زمانی امتیازی نظیر هدیه سفر سیاحتی ، زیارتی و ... بخواهد به داوطلبان تعلق گیرد ، از طریق این فرم ها بتوانید عادلانه قضاوت نمائید و فرد مورد نظر را انتخاب و معرفی نمائید .
ستون 1 : به شماره ردیف اختصاص داده شود ،به هر داوطلب یک شماره ردیف داده شود .
ستون 2 : نام و نام خانوادگی داوطلب نوشته شود.
ستون 3 : تعداد خانوار تحت پوشش داوطلب که در پرونده او ثبت گردیده منظور می گردد . حداکثر 6 امتیاز برای 50 خانوار
ستون 4 : منظور شرکت در کلاس های آموزشی طبق برنامه زمان بندی می باشد که به ازاء حضور در هر جلسه آموزشی5/0 امتیازمحسوب می گردد .
ستون 5 : منظور از مشارکت در فعالیت های اجتماعی ، هر گونه اقدامی که منجر به توسعه سلامتی آن منطقه گردیده است ( مثل بهسازی محیط ، کلاس های آموزشی ، هماهنگی با ارگان های مختلف و ... ) که برای هر مورد 5 امتیاز در نظر گرفته شود .
ستون 6 : بر اساس کتابچه های آموزش دیده بایستی کلیه مطالب به خانوارهای تحت پوشش به توجه به مشکلات جمع آوری شده و اولویت بندی ، انتقال داده شود ، لازم است مربی به طور تصادفی از هر داوطلب 2 خانوار را بر اساس چک لیست ارزیابی نمایدبه ازاء هر خانوار 5/2 امتیاز
ستون 7 - 10 : منظور از مواد آموزشی کلیه رسانه هایی است که داوطلب برای انتقال پیام های آموزشی به خانوارها تهیه می نماید : پمفلت 5/0امتیاز ، روزنامه دیواری 1 امتیاز ، پوستر 2 امتیاز ، تراکت ، مقاله 5/0امتیاز محسوب می گردد .
ستون 11 : منظور از جذب داوطلب جدید توسط داوطلب جهت مناطق مورد نیاز می باشد که به ازاء انتخاب هر داوطلب2 امتیازدر نظر گرفته می شود .
ستون 12 : منظور از نظر مربی در اموری مثل انجام به موقع پی گیری ها ، گزارش وقایع حیاتی و همکاری تنگاتنگ بر اساس شرح انتظارات با پایگاه بهداشتی می باشد . حداکثر 5 امتیاز