واحد IT
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) Created Date
آموزش پاورپوینت1 2007mohabat nazari 1392/06/174,051.86Download1392/06/17
آموزش ویندوز7mohabat nazari 1392/06/173,843.24Download1392/06/17
آموزش پاورپوینت 2 2007mohabat nazari 1392/06/175,117.52Download1392/06/17
آموزش EXCEL 2007mohabat nazari 1392/06/177,058.78Download1392/06/17
آموزش word 2007mohabat nazari 1392/06/172,554.29Download1392/06/17
واحد بهداشت محیط
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
بهداشت محیط مهد کودک1mohabat nazari 1392/06/251,553.24Download
بهداشت محیط مهد کودک2mohabat nazari 1392/06/251,553.24Download
بهداشت محیط مدارسmohabat nazari 1392/06/254,315.14Download
آشنايي با قوانين كنترل و مبارزه با دخانياتmohabat nazari 1392/06/251,317.13Download
بهداشت محیط بیمارستانmohabat nazari 1392/06/257,043.07Download
واحد بهداشت حرفه ای
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد آموزش بهداشت
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد بهداشت مدارس
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد بهداشت روان
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد تغذیه
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد مبارزه با بیماریها
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
ژيار ديازmohabat nazari 1392/06/2586.02Download
سياه‌سرفه‌mohabat nazari 1392/06/2567.07Download
ایدزmohabat nazari 1392/06/25319.49Download
تب مالتmohabat nazari 1392/06/2584.48Download
واحد بهداشت خانواده
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
واحد گسترش شبکه ها
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
دستورالعمل پزشک خانواده نسخه 14mohabat nazari 1392/06/25684.03Download
واحد مشارکتهای مردمی
 TitleOwnerCategoryModified DateSize (Kb) 
عوارض استعمال دخانیات1mohabat nazari 1395/03/01402.33Download
عوارض استعمال دخانیاتmohabat nazari 1395/03/011,843.15Download
کمکهای اولیه هنگام سوختگی، مسمومیتmohabat nazari 1394/06/10577.37Download
عوارض استعمال دخانیات2mohabat nazari 1395/03/011,240.77Download
اورژانسهای زنان ز زایمانmohabat nazari 1394/06/103,400.35Download
انتقال خونmohabat nazari 1394/06/101,317.34Download
بسته خود مراقبتی2mohabat nazari 1395/03/011,103.96Download
بسته خود مراقبتیmohabat nazari 1395/03/011,251.23Download
جستجو