طراحی سایت
واحد IT
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تاریخ ایجاد
آموزش EXCEL 2007mohabat nazari 1392/06/176.73 MBدانلود1392/06/17
آموزش word 2007mohabat nazari 1392/06/172.44 MBدانلود1392/06/17
آموزش پاورپوینت 2 2007mohabat nazari 1392/06/174.88 MBدانلود1392/06/17
آموزش پاورپوینت1 2007mohabat nazari 1392/06/173.86 MBدانلود1392/06/17
آموزش ویندوز7mohabat nazari 1392/06/173.67 MBدانلود1392/06/17
واحد بهداشت محیط
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آشنايي با قوانين كنترل و مبارزه با دخانياتmohabat nazari 1392/06/251.26 MBدانلود
بهداشت محیط بیمارستانmohabat nazari 1392/06/256.72 MBدانلود
بهداشت محیط مدارسmohabat nazari 1392/06/254.12 MBدانلود
بهداشت محیط مهد کودک1mohabat nazari 1392/06/251.48 MBدانلود
بهداشت محیط مهد کودک2mohabat nazari 1392/06/251.48 MBدانلود
واحد بهداشت حرفه ای
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد آموزش بهداشت
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد بهداشت مدارس
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد بهداشت روان
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد تغذیه
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد مبارزه با بیماریها
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ایدزmohabat nazari 1392/06/25312.00 KBدانلود
تب مالتmohabat nazari 1392/06/2582.50 KBدانلود
ژيار ديازmohabat nazari 1392/06/2584.00 KBدانلود
سياه‌سرفه‌mohabat nazari 1392/06/2565.50 KBدانلود
واحد بهداشت خانواده
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
واحد گسترش شبکه ها
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دستورالعمل پزشک خانواده نسخه 14mohabat nazari 1392/06/25668.00 KBدانلود
واحد مشارکتهای مردمی
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
انتقال خونmohabat nazari 1394/06/101.26 MBدانلود
اورژانسهای زنان ز زایمانmohabat nazari 1394/06/103.24 MBدانلود
بسته خود مراقبتیmohabat nazari 1395/03/011.19 MBدانلود
بسته خود مراقبتی2mohabat nazari 1395/03/011.05 MBدانلود
عوارض استعمال دخانیاتmohabat nazari 1395/03/011.76 MBدانلود
عوارض استعمال دخانیات1mohabat nazari 1395/03/01392.90 KBدانلود
عوارض استعمال دخانیات2mohabat nazari 1395/03/011.18 MBدانلود
کمکهای اولیه هنگام سوختگی، مسمومیتmohabat nazari 1394/06/10563.84 KBدانلود
جستجو