DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 دی 1397
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر

  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر

امتیاز: Article Rating
دکتر ناصری فر و هیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر بازدید نمود

در این بازدید دکتر بالاوندی سرپرست شبکه بهداشت، معاون بهداشتی شبکه، مسئول حراست شبکه، مسئول روابط عمومی شبکه، مسئول گسترش شبکه، کارشناس ای تی شبکه و کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان ، دکتر ناصری فر را همراهی کردند

معاون بهداشتی دانشگاه ابتدا باحضور در دفتر سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دره شهر مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی نمود.

در ادامه دکتر ناصری فر باحضور کلیه همکاران ، از مراکز خدمات جامع سلامت،شهید معیری، کوی طالقانی ارمو و قلعه تسمه به طور ویژه بازدید نمود.

دراین سفر یکروزه ، مواردی همچون آنالیز شاخصهای بهدشتی مراکز (به تفکیک)، نحوه ارائه خدمات  درمانی توسط پزشکان، نحوه ارائه خدمات توسط ماما ها، چگونگی ارائه خدمت توسط مراقبین سلامت،در آمدهای شبکه ، چگونگی نحوه ثبت اطلاعات وداده ها در سامانه های تخصصی، و ثبت اطلاعات بهداشتی درمانی  در سامانه سیب مورد بررسی قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن بازدید دقیق  از کلیه واحدهای مراکز خدمات جامع سلامت،آموزشهای لازم در خصوص چگونگی برخورد با مراجعین، ثبت موارد در سامانه سیب، نحوه چیدمان وسایل و .....را ارائه نمود

کارشناسان استانی همراه  با دکتر ناصری فر (مهندس امین کریمی، مهندس هوشمندفر، مهندس رحیمیان) هرکدام در حیطه کاری ووظایف خود از این مراکز بازدید کردند.

در پایان  این بازدید یکروزه،دکتر ناصری فر ضمن جلسه با مسئولین مراکز (پایان بازدید در مرکز مربوطه) از زحمات همه عزیزان تقدیر و تشکر نمود و بیان کرد: همه همکاران حوزه بهداشت ودرمان دره شهر، در جهت ارتقاء شاخصهای بهداشتی تلاش کنند
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو