DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 دی 1397
برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر

  برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر

امتیاز: Article Rating
جلسه بررسی شاخصهای بهداشتی (مقایسه آماری شاخصهای سال ۱۳۹۶ با شاخصهای ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷) باحضور دکتربالاوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ، اسدی معاون بهداشتی  شبکه، مسئول روابط عمومی شبکه و کلیه مسئولین واحدهای بهداشتی مرکز بهداشت ، در محل دفتر سرپرست  شبکه برگزار گردید.
در این جلسه دکتر بالاوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ضمن خیرمقدم به حاضرین بیان کرد: هدف اصلی ما  در حوزه بهداشت ودرمان رضایت مندی مردم میباشد و باید همه ما تلاش کنیم در جهت رضایتمندی مردم تلاش بیشتری انجام دهیم.
بالاوندی در خصوص شاخصهای بهداشتی گفت: این شاخصها نسبت به سال ۹۶ ارتقاء پیداکرده است ولی باید این روند روبه رشد ادامه داشته باشد.
وی بیان کرد: در هر سیستمی اگر همه به وظایف محوله خود، عمل کنند آن سیستم یک سیستم پویا خواهد بود که شبکه بهداشت ودرمان در این راستا اقدامات موثری در جهت رفاه حال مردم انجام داده است.
سرپرست شبکه بهداشت ادامه داد: کارشناسان ستادی مرکز بهداشت در حین بازدید هاوپایشها از مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت تمامی شاخصهای بهداشتی را مورد بازدید قراردهند و آموزشهای لازم را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای ستادی مرکز بهداشت ، برنامه آموزشی مداوم داشته باشند و آموزشها باید بیشتر شود.
دکتربالاوندی در ادامه صحبتهایش افزود: پرسنل بهداشت ودرمان شبکه ، در ورود و خروج خود نظم را رعایت کنند و هرگونه مرخصی ، باهماهنگی با مسئول مربوطه باشد.
وی بیان کرد: درخصوص اموال تحویلی شبکه ، هرکسی که اموال شبکه راتحویل میگیرد باید مراقب این‌اموال باشد وهرگونه جابجایی باید باهماهنگی بامسئول اموال باشد.
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دره شهر درپایان ضمن تشکر از کلیه مسئولین واحدها گفت: هدف ما ارتقاء شاخصهای بهداشتی است که  امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد که با همکاری وتعامل، می توان به این  اهداف رسید.
در پایان این جلسه: بین اعضاء حاضر در جلسه بحث وتبادل نظر صورت گرفت و مسئولین واحد ها ضمن ارائه گزارشی از آمارها وشاخصهای بهداشتی ، مشکلات وکمبودها را بیان کردند که دکتر بالاوندی قول مساعد داد که در برطرف کردن مشکلات تلاش خواهد کرد...

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر
  • برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر
  • برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر
  • برگزاری جلسه بررسی عملکرد شاخصهای بهداشتی در دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو