DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397
برگزاری کلاس آموزشی متصد یان صنف نانوایی در دره شهر

  برگزاری کلاس آموزشی متصد یان صنف نانوایی در دره شهر

امتیاز: Article Rating

کلاس آموزشی جهت متصدیان و کارگران صنف نانوایی با حضور کارشناسان بهداشت محیط وبرخی از کارشناسان مرکز


 بهداشت در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت، برگزار گردید.

در این کلاس آموزشی 40نفر از متصدیان وکارگران نانوایی های سطح شهرستان حضور داشتند.


کبری امیدی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات بهداشت محیط در


 خصوص صنف نانوایی ها و بازدید های انجا شده بیان کرد: مواردی مانند رعایت بهداشت محیط نانوایی ،رعایت


 بهداشت فردی از نکاتی است که متصدیان وکارگران نانوایی ها ملزم به رعایت آن می باشند.


وی در خصوص جوش شیرین و ممنوعیت استفاده از آن ، استاندارد نمک و عدم استفاده از بلانکیت ها ، عمل آوری


 خمیر و عدم عرضه نان بسته بندی به فروشگاهها، مطالبی را به طور جامع بیان کرد.


در پایان ضمن آموزشهای لازم بهداشتی به متصدیان، بروشورهای اموزشی بین متصدیان ،توزیع گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی متصد یان صنف نانوایی در دره شهر
  • برگزاری کلاس آموزشی متصد یان صنف نانوایی در دره شهر
  • برگزاری کلاس آموزشی متصد یان صنف نانوایی در دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو