DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 خرداد 1397
معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته در دره شهر

  معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته در دره شهر

امتیاز: Article Rating

به گفته دکتر ایوب بالاوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دره شهر مقدار 1000 کیلوگرم مواد غذایی فاسد وتاریخ مصرف گذشته در این شهرستان معدوم گردید.

وی گفت: این مقدار مواد غذایی فاسد ،از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر و توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت ،  جمع آوری گردیده بود.

دکتر بالاوندی خاطرنشان کرد:این مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته به علت غیر قابل مصرف بودن انسانی و دامی وباحضور نماینده دادگستری  و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ،در محل جمع آوری جایگاه دفع پسماندهای شهری معدوم شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته در دره شهر
  • معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته در دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو