DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 08 اردیبهشت 1397
برپایی چادرسلامت در دره شهر

  برپایی چادرسلامت در دره شهر

امتیاز: Article Rating
به مناسبت هفته سلامت ،چادر سلامت توسط گروه مبارزه بابیماریها و با همکاری کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت در مرکز شهر برپا شد
دراین چادر خدماتی ازقبیل اندازه گیری فشارخون رایگان،تست قندخون،توزیع بروشور وپمفلتهای آموزشی انجام گرفت...
آموزش درخصوص بیماریهای غیرواگیر وپیشگیری وکنترل دیابت وفشارخون ارائه گردید
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برپایی چادرسلامت در دره شهر
  • برپایی چادرسلامت در دره شهر
  • برپایی چادرسلامت در دره شهر
  • برپایی چادرسلامت در دره شهر
  • برپایی چادرسلامت در دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو