طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 اسفند 1396
برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر

  برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر

امتیاز: Article Rating
به مناسبت هفته سلامت مردان ،ایستگاه تن سنجی در محل اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر برپا شد


دراین برنامه از۲۲نفر از آقایان تست قند خون گرفته شد و فشار خون آنها اندازه گیری شد


توزیع پمفلت وبروشور های آموزشی  و اندازه گیری قد و وزن ،از دیگر برنامه های اجراشده بود که توسط کارشناسان


 بهداشتی مرکز بهداشت انجام گرفت

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر
  • برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر
  • برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر
  • برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر
  • برگزاری ایستگاه تن سنجی در اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو