طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 بهمن 1396
ضبط ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در دره شهر

  ضبط ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در دره شهر

امتیاز: Article Rating
به گفته دکتر ایوب بالاوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان،با اجرای طرح ضربت  ، ۳ اکیپ دونفره از بازرسین بهداشت محیط این شهرستان ازمراکز عرضه مواد غذایی ،عمده فروشی،خواروبار فروشهای بزرگ زنجیره ای سطح شهر ،بازدیدنمودند.
دکتربالاوندی افزود: دراین بازرسی تعداد۲۵ مرکز عرضه موادغذایی مورد،بازدید قرارگرفتند که ازاین مراکز ۷۰۰ کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده ،ضبط وجمع آوری گردید.
وی خاطرنشان کرد: در طی این بازدید آموزشهای بهداشتیِ چهره به چهره واعلام نواقص به متصدیان این مراکز ارائه شد.
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دره شهر خاطرنشان کرد: در این راستا دونفراز افراد متخلف به محاکم قضایی معرفی شد.
دکتر بالاوندی بیان کرد : طرح بازدیداز این مراکز در آینده نیز ادامه خواهدداشت وبا متخلفین بهداشتی برخورد خواهدشد،چراکه سلامت مردم دراولویت  کاری ماقراردارد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • ضبط ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو