طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 دی 1396
کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد

  کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد

امتیاز: Article Rating
کلاس آموزشی وتوجیهی خود مراقبتی اجتماعی جهت شوراهای شهر و روستای شهرستان دره شهر برگزار گردید
این کلاس توجیهی باحضور معاون بهداشتی شبکه،مسئول روابط عمومی شبکه،مسئول واحدآموزش سلامت وشوراهای شهروروستا حضورداشتند
درابتدا مهندس عنایت اسدی معاون بهداشتی شبکه دره شهرضمن خوش آمدگویی به حاضرین بیان کرد: شوراهای شهر وروستا در اجرای برنامه خودمراقبتی نقش مهمی راایفا خواهند کرد و در جلب مشارکت اجتماع برای کنترل برعوامل تعین کننده سلامت، موثر هستند
درادامه زهراشهبازی کارشناس آموزش سلامت شهرستان گفت: خودمراقبتی اجتماعی ،فرایندی انتخابی ،مشارکتی وفعال برای ارتقاء سطح سلامت جامعه میباشد
وی افزود: هدف ازاجرای این برنامه،توانمند سازی جوامع مختلف برای توسعه محیطی سالم است
شهبازی خاطرنشان کرد: ارتقاء توانمند سازی مردم،سازمانها وجوامع درجهتِ مراقبت ازخود، از اهداف کلی این برنامه می باشند
وی همچنین در خصوص اعضای برنامه خودمراقبتی اجتماعی گفت: شوراهای شهر وروستایی که دوره برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی راگذرانده باشند  عضو این برنامه خواهند بود واین اعضاء باید دربحث  سلامت منطقه تحت پوشش خود،برنامه ارتقاء سلامت راتدوین واجرا کنند
درپایان نیز بین اعضاء حاضر درجلسه ،بحث وتبادل نظر صورت گرفت
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد
  • کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد
  • کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد
  • کلاس توجیهی خودمراقبتی اجتماعی در دره شهربرگزارشد
ثبت امتیاز
جستجو