طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 دی 1396
کمیته پیشگیری ازخودکشی  در دره شهر برگزار گردید

  کمیته پیشگیری ازخودکشی در دره شهر برگزار گردید

امتیاز: Article Rating
کمیته پیشگیری از خودکشی شهرستان باحضور مدیرشبکه بهداشت ودرمان دره شهر،معاون بهداشتی،سرپرست بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ،مسئول حراست شبکه،کارشناسان بهداشت روان ،کارشناسان ستادمرکز بهداشت وبرخی از کارشناسان عضو کمیته پیشگیری از خودکشی در دفترمدیر شبکه بهداشت برگزار گردید
دراین جلسه ابتدا دکترایوب  بالاوندی مدیر شبکه بهداشت ودرمان دره شهر ضمن خوش آمدگویی به اعضاء کمیته ،مطالبی  در خصوص اهمیت بحث خودکشی و پیشگیری از آن   را بیان کرد
دکتربالاوندی گفت: همه ماباید با همکاری وتعامل  باهم ،در راستای پیشگیری ازخودکشی گام برداریم
درادامه کارشناسان بهداشت روان شبکه بهداشت و بیمارستان ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته درشهرستان ، درخصوص پیشگیری از خودکشی ،مطالبی را درخصوص تعاریف خودکشی،رابطه خودکشی با بیماریهای روانی، نقش پزشکان وروانپزشکان در اولین برخورد با بیماران وحضور روانشناسان در بیمارستان راجهت آموزش بیماران، ارائه دادند.
خانم مهری پورجمشید و صالح ایدی کارشناسان بهداشت روان شبکه بهداشت و بیمارستان در این جلسه ،درخصوص آموزش عموم مردم ،برگزاری جلسات روانشناختی با بیماران،پیگیری تلفنی بیماران توسط مددکار اجتماعی ، مطالبی را ارائه دادند
درپایان،بین کلیه اعضاء حاضردرجلسه بحث وتبادل نظر صورت گرفت
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته پیشگیری ازخودکشی  در دره شهر برگزار گردید
  • کمیته پیشگیری ازخودکشی  در دره شهر برگزار گردید
  • کمیته پیشگیری ازخودکشی  در دره شهر برگزار گردید
ثبت امتیاز
جستجو