طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 آذر 1396
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر

  بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر

امتیاز: Article Rating
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان  دره شهر

دکترعلی دلپیشه رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام باهمراهی ،دکترناصری فر معاون بهداشتی مرکز بهداشت استان ،نماینده بیمه سلامت استان، از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر بازدیدنمود
دراین بازدید دکترایوب بالاوندی مدیر شبکه بهداشت شهرستان ،مسئول حراست شبکه و روابط عمومی شبکه نیز حضورداشتند
دکتر دلپیشه  ضمن بازدیداز پروژه های درحال ساخت دره شهر بیان کرد:هرچه سریعتر مراکز خدمات جامع سلامت عباس آباد وقلعه تسمه شروع بکار کنند 
هرچند که پیمانکاران این دو طرح بهداشتی شروع بکار نموده اندولی باید کارتسریع یابد
وی همچنین ضمن دیدار باپیمانکاران مراکز عباس آباد وقلعه تسمه در این روستاها گفت: درروند کار این مراکز باید تلاش بیشتری شود و ازلحاظ مالی مشکلی برای ساخت این دومرکز روستایی نداریم
قائم مقام وزیر بهداشت در استان ورییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ادامه این بازدید از پروژه های مرکز خدمات جامع سلامت شهید معیری،آموزشگاه بهورزی نیز دیدن کرد و از روند ساخت وساز این طرحهای بهداشتی ابراز خرسندی نمود
دکتر دلپیشه باحضور در ستاد مرکز بهداشت شهرستان ضمن بازدید از کلیه واحدهای بهداشتی ، اززحمات پرسنل زحمتکش ستاد مرکزبهداشت تشکر وقدردانی کرد  
این مقام مسئول در استان  از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) نیز بازدید نمود 
وی ضمن بازدید از تمام بخشهای موجود در بیمارستان  اظهار داشت: بیمارستان دره شهر ازنظر نیروی انسانی دارای پرسنل زحمتکش و فعالی است که امیدوارم درراه خدمت رسانی به مردم عزیز وشریف دره شهر همواره گام بردارند وهدفی جز ارائه خدمت صادقانه به مردم نداشته باشند
دکتردلپیشه افزود: اقداماتی درخصوص راه اندازی  بخش سی تی اسکن دره شهرباهمکاری وزحمات نماینده مردم حوزه جنوبی در مجلس شورای اسلامی جناب مهندس کاظم زاده، انجام شده است که رییس ومدیر بیمارستان کارهای پیگیری این امر مهم راانجام دهند چراکه راه اندازی این بخش دربیمارستان،از مطالبات به حق مردم فهیم دره شهر میباشد که به زودی این امر تحقق خواهد یافت.
وی درخصوص خرید تجهیزات ولوازم پزشکی موردنیاز این بیمارستان گفت:اقدامات خوبی از سوی دانشگاه انجام گرفته است ولی مکاتبات اداری درخصوص خرید وسایل وتجهیزات پزشکی مانند دستگاه سونوگرافی،دستگاه اتو آنالیزور و...انجام گیرد تا دراسرع وقت نسبت به خرید این تجهیزات اقدام به عمل آید
درادامه ضمن تشکیل جلسه ای در دفتر مدیربیمارستان دکترایوب بالاوندی مدیرشبکه بهداشت دره شهر نیز گزارشی از اقدامات انجام گرفته در شهرستان و کاظم زاده اقدامات انجام شده و مشکلات وکمبودها دربیمارستان دره شهر  را ارائه دادند
درپایان ،دکتر دلپیشه وهیات همراه از بیماران حاضر در کلیه بخشهای بیمارستان عیادت کردند و برای همه آنها  سلامتی وبهبودی را ازخداوند منان خواستار شد...
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
اشتراک گذاری
تصاویر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام وهیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو