طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
12

دوازدهم شهریور را روز بهورز

دوازدهم شهریور را روز بهورز
روزی به نام سربازان خط مقدم نظام سلامت...دوازدهم شهریور را روز بهورز نامگذاری کرده اند...روزی برای پاسداشت


 مقام ومنزلت سربازان خط مقدم نظام سلامت...ضمن سپاس اززحمات بهورزان عزیز وتلاشگر ،این روز را به آنها تبریک


 می گوییم و برای آنها موفقیت و سربلندی را ازخداوند منان خواستاریم..

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دره شهر

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (76)
کد خبر: 13826
  • دوازدهم شهریور را روز بهورز
جستجو