طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
11

طرح ضربت بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی در دره شهر اجراشد

طرح ضربت بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی در دره شهر اجراشد

طرح تشدید بازدید ازمراکزعرضه مواد غذایی درسطح شهرستان با 5 اکیپ دونفره  متشکل ازکارشناسان بهداشت محیط اجرا شد.

در این طرح  باتوجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس،ضمن بازدید از 70مغازه عرضه مواد غذایی ،مقدار 180کیلوگرم موادغذایی فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته ،ضبط و جمع آوری شد. همچنین تعداد 5نمونه موادغذایی مشکوک نمونه برداری ،و جهت  انجام آزمایش به آزمایشگاه معاونت غذاو دارو استان ارسال گردید.

درطول این بازدیدها ، آموزشهای چهره به چهره درخصوص بهداشت فردی ورعایت موارد بهداشتی به متصدیان و کارگران شاغل در این مراکز ارایه گردید.

در ادامه نیز افرادی که فاقد کارت سلامت بودند ،با تکمیل معرفی نامه ، جهت انجام مراحل اخذ کارت سلامت ،به آزمایشگاه مرکزی معرفی شدند.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (107)
کد خبر: 13817
  • طرح ضربت بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی در دره شهر اجراشد
جستجو