DnnForge - NewsArticles
28

بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر

بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر باهمراهی دکترایوب بالاوندی،سرپرست شبکه بهداشت ودرمان  از واحدهای


 بهداشتی ،اداری و مالی و.... بازدید نمود و به صورت حضوری باپرسنل این اداره دیدار کرد..شفیع زاده از نزدیک و به


 صورت حضوری در جریان چگونگی ارایه خدمات بهداشتی به مردم قرار گرفت..وی ضمن تشکر اززحمات مدیر شبکه


 بهداشت و پرسنل زحمتکش بهداشتی گفت:همه ماباید درراه ارایه خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنیم چراکه


هدف همه ما خدمت صادقانه به مردم می باشد.شفیع زاده ضمن بازدید مفصل از همه واحدهای بهداشتی ،اداری


 ومالی و.....از زحمات پرسنل شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان تقدیر وتشکر کرد   .وی خاطر نشان کرد: هدف از


 ارایه خدمات بهداشتی ،پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر و غیر واگیر، ارایه آموزشهای لازم درخصوص بهداشت فردی،


 تغذیه مناسب،بهداشت روان وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی و.. میباشد که درراستای ارتقا سطح خدمات بهداشتی


 باید همه ما گام برداریم وتلاش کنیم.دکتر ایوب بالاوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نیز ضمن تشریح


 وظایف  کارشناسان ستاد ی واحدهای بهداشتی در مرکز بهداشت،گزارشی از اقدامات انجام گرفته دراین شهرستان


 را ارایه نمود

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (61)
کد خبر: 13665
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
  • بازدیدسرزده فرماندار دره شهر از شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
جستجو